• O PTP
 • &ball;
 • Aktualności
 • &ball;
 • Komunikaty zarządu
 • &ball;
 • Wydawnictwa
 • &ball;
 • Członkostwo
 • &ball;
 • Dokumenty
 • &ball;
 • Kontakt
 • &ball;

Newsletter

21 październik 2014
14 październik 2014
10 październik 2014
Zaproszenie do udziału w konferencji Enmesha Malaga 2015...

Konferencja Enmesha 2015 jest zaprzyjaźnionym z Sekcją Psychiatrii Środowiskowej i z polska Grup a-ISPS oraz z "Porozumieniem na rzecz NPOZP" europejskim ruchem integrującym środowiska uniwersyteckie i psychiatrów "z pierwszej linii frontu" środowiskowej psychiatrii.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału Warszawskiego...

Dnia 19.11.2014r. (środa) w Bibliotece Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (ul. Żwirki i Wigury 63 w Warszawie, sala nr 8) odbędzie się NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW OW PTP, którego celem jest wybranie nowego Zarządu Oddziału.

Szkoła Neuropsychofarmakologii Dzieci i Młodzieży ECNP...

W dniach 1-6 marca 2015 w Wenecji (Włochy) odbędzie się trzecia Szkoła Neuropsychofarmakologii Dzieci i Młodzieży (ECNP School of Child & Adolescent Neuropsychopharmacology) European College of Neuropsychopharmacology (ENCP).

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego nie jest realizowany!

W tym dokumencie publikujemy informację nt. realizacji (a raczej braku) NPOZP. Dokument będzie aktualizowany w miarę pojawiania się nowych informacji.