• O PTP
 • &ball;
 • Aktualności
 • &ball;
 • Komunikaty zarządu
 • &ball;
 • Wydawnictwa
 • &ball;
 • Członkostwo
 • &ball;
 • Dokumenty
 • &ball;
 • Kontakt
 • &ball;

Newsletter

21 lipiec 2015
09 lipiec 2015
29 czerwiec 2015
Ogólnopolska Konferencja Suicydologiczna: Prewencja samobójstw w II dekadzie...

Sekcja Naukowa Suicydologii zaprasza do Łodzi w dniach 20-21 listopada 2015.

Apel do MZ w sprawie problem braku wystarczającego...

W imieniu członków i Zarządu Sekcji Psychiatrii Biologicznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego zwracam się do Pana Profesora z uprzejmą prośbą o skierowanie listu do nowo mianowanego Ministra Zdrowia zwracającego jego uwagę na problem braku wystarczającego finansowania psychiatrii w Polsce.

IV Śląskie Warsztaty Psychoterapii: Wyzwania psychoterapii...

Zaproszenie na konferencję w Gliwcach w dniach 21-22 listopada 2015.

Protest przeciwko likwidacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne wyraża swój stanowczy protest w związku z rozpatrywaniem i głosowaniem w Sejmie propozycji likwidacji obecnego usytuowania prawnego Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Program ten jest zapisany w Ustawie o Ochronie Zdrowia Psychicznego i ma za zadanie kompleksową reformę opieki psychiatrycznej począwszy od zadań profilaktycznych po organizację leczenia i rehabilitacji.