• O PTP
 • &ball;
 • Aktualności
 • &ball;
 • Komunikaty zarządu
 • &ball;
 • Wydawnictwa
 • &ball;
 • Członkostwo
 • &ball;
 • Dokumenty
 • &ball;
 • Kontakt
 • &ball;

Newsletter

26 listopad 2015
25 listopad 2015
30 październik 2015
Zebranie Oddziału Warmińsko-Mazurskiego 5.12.2015 Olsztyn...

Zapraszam na warsztatowe posiedzenie szkoleniowe dla lekarzy psychiatrów dotyczące diagnostyki i terapii deficytów poznawczych u chorych ze schizofrenią.

Oddział Śląski zaprasza na projekcję filmu Walka z...

Zapraszamy na zebranie oddziału śląskiego PTP, którego głównym elementem będzie prezentacja filmu dokumentalnego „Walka z szatanem” oraz dyskusja z jego twórcami. Otrzymaliśmy specjalną zgodę HBO na publiczną publikację utworu.

Zebranie Oddziału Warmińsko-Mazurskiego 21.11.2015 Olsztyn...

Zapraszamy na warsztatowe posiedzenie szkoleniowe dotyczące problematyki dorosłych pacjentów z zespołem Aspergera.

Zmarł Prof. Stanisław Pużyński

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci Profesora Stanisława Pużyńskiego, lekarza psychiatry, autora i redaktora licznych podręczników i publikacji kształtujących na przestrzeni lat Polską Psychiatrię, wychowawcy wielu pokoleń polskich psychiatrów. Prof. Pużyński był honorowym członkiem PTP, wieloletnim konsultantem krajowym ds. psychiatrii, dyrektorem Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz przewodniczącym Komisji Etyki PTP.