• O PTP
 • &ball;
 • Aktualności
 • &ball;
 • Komunikaty zarządu
 • &ball;
 • Wydawnictwa
 • &ball;
 • Członkostwo
 • &ball;
 • Dokumenty
 • &ball;
 • Kontakt
 • &ball;

Newsletter

02 kwiecień 2020
01 kwiecień 2020
31 marzec 2020
Opieka psychiatryczna, leczenie uzależnień i program pilotażowy w...

Celem tego dokumentu jest uporządkowanie kwestii wynikających z publikacji kolejnych rozporządzeń MZ i komunikatów NFZ.

Psychiatria - COVID-19 ważne materiały

W tym dokumencie znajdować się będą istotne dokumenty w kontekście funkcjonowania psychiatrycznej opieki zdrowotnej w dobie epidemii.

Rekomendacje PTP w zakresie prowadzenia wizyt online w...

Informacje dla pacjenta który ma odbyć wizytę online

Zmiana terminu organizacji 46 Zjazdu Psychiatrów Polskich 24-26 września 2020 roku. 

W obliczu ogólnoświatowego zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (SARS-CoV-2) Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Komitet Naukowy podjął decyzję o zmianie terminu organizacji 46 Zjazdu Psychiatrów Polskich z 18-20 czerwca na 24-26 września 2020 roku.