• O PTP
 • &ball;
 • Aktualności
 • &ball;
 • Komunikaty zarządu
 • &ball;
 • Wydawnictwa
 • &ball;
 • Członkostwo
 • &ball;
 • Dokumenty
 • &ball;
 • Kontakt
 • &ball;

Newsletter

20 maj 2020
04 maj 2020
29 kwiecień 2020
Zmarła Dr Dorota Orłowska

Nabożeństwo pogrzebowe S.P. Doroty Orlowskiej odbędzie się w kaplicy na cmentarzu Parafii św. Joachima w Sosnowcu (Zagorze), przy ul. Zuzanny. Uroczystość rozpocznie się 22.05.2020r. (piątek), o godz. 13:00.

Jak poradzić sobie w dobie COVID-19? Zasady pracy...

Opisane zasady pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami są ogólnym zbiorem uwag mających zapewnić profesjonalizm oddziaływań szerokich grup świadczących pomoc (poradnictwo, psychoedukacja, psychoterapia, socjoterapia, grupy wsparcia, interwencja kryzysowa itp.). Należy pamiętać, że każdy profesjonalista realizując pomoc posiłkuje się teorią wywodzącą się z określonego paradygmatu teoretycznego, w oparciu o który realizuje działania terapeutyczne lub inne formy pomocowe, dlatego warunki realizacji teleporad i wsparcia on-line mogą być inne.

Nowy termin zgłaszania wniosków o Nagrody Zarządu Głównego...

Zachęcamy do składania wniosków o przyznanie Nagród im. Wojciecha Moczulskiego, im. Stefana Ledera i im. Andrzeja Piotrowskiego oraz im. Marii Pałuby w 2020 roku. Ze względu na sytuację epidemiczną i zmianę terminu Zjazdu PTP termin składania wniosków wydłużono do 30 czerwca 2020 roku.

Zasady obejmowania patronatu przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne [update]

Organizator, który chciałby, aby organizowane przez niego wydarzenie było objęte patronatem PTP zobowiązany jest do wypełnienia wniosku, który stanowi załącznik do niniejszego dokumentu i złożenia go w sekretariacie Zarządu Głównego PTP w Warszawie najpóźniej 1 miesiąc przed planowanym wydarzeniem. [Update: dodano warunki patronatu webinarów]